סיכום ישיבה שימור במרחב הכפרי - 3.2.16


נושא הישיבה: שימור מבני ציבור בהתיישבות.הנושאים שנידונו בישיבה:
  1. חשיבות שימור מבני ציבור במרחב הכפרי.
  2. יש לאפשר מגוון רחב ככל שניתן של שימושים ציבוריים ועסקיים, זאת כדי לשמר את המבנה, גם אם תכניו משתנים במקרים רבים.
  3. הצעה: מפת דרכים להתקדמות ושימור, וכן עבודה מול רמ"י ומינהל התכנון על מנת לייצר את הכלים התכנוניים והקניינים, כלים מתחום השיווק, המימון ועוד, אשר יאפשרו תחזוק עבודות שימור לאורך שנים.
  4. לאחר פיתוח כלי היישום תבנה באופן יעיל יותר מערכת מענקי שימור של המדינה.
  5. הוצע להתמקד תחילה במבנים הגדולים.
  6. תתואם פגישה עם רשות מקרקעי ישראל ובה ידון נושא זה בלבד.
לסיכום מלא של הישיבה לשימור במרחב הכפרי- 3.2.16