סיכום ישיבה שימור במרחב הכפרי - 15.9.16


נושא הישיבה: שימור מבני ציבור במרחב הכפרי - הכנה לוועדת ההיגוי.הנושאים שנידונו בישיבה:
  1. הגדרת תפקידה של המועצה האזורית כמובילת נושא השימור, תוך הדגשת הצורך בהכנת רשימות שימור לכלל אתרי המורשת שבמרחב המועצה (ביישובים ומחוץ להם).
  2. בחינת האפשרות לשתף את הציבור כאחד הכלים למימוש התכנית.
  3. דגשים למצגת לוועדת ההיגוי.
לסיכום הישיבה לשימור במרחב הכפרי - 15.9.16