סיכום ישיבה בנושא: טיוטת הצעת החלטת המינהל – מבנים לשימור - 30.12.16


הנושאים שנידונו בישיבה:
  1. הוצגה עבודת הרקע.
  2. בחינת המועצות בהן יש ועדת שימור וביצעו סקר.
  3. דיון והצגת הפרויקט ועקרונותיו מול הגופים השונים.
  4. כינוס צוות משפטנים לדיון בנושא.
לחצו כאן לצפיה בטיוטת הצעת החלטת המינהל – מבנים לשימור