נוהל תמיכה בפסולות חקלאיות - סיוע בפסולות חקלאיות - פסולת לענפי הצומח, צאן, מדגה ולול, פחים מוטמנים, פינוי פסדים לשנת 2017


להלן נוהל תמיכה בפסולות חקלאיות לשנת 2017.להזכירכם התמיכה בפסולות חקלאיות, החלה בשנת 2015 ותימשך עד גמר התקציב המשותף של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות.הנוהל זהה לנוהל שפורסם בשנת 2016, מאחר והתקציב הוגדר לשלוש שנים ובשנת ה- 2016 לא נוצל מלוא התקציב, מפורסם הנוהל בשנית לשנת 2017.ניתן יהיה להגיש בקשות בהתאם לנוהל עד ה- 30/10/2017 או עד ניצול התקציב! המעוניינים להגיש בקשות מוזמנים להיוועץ עם אוריאל בן חיים, ראש תחום חקלאות, קיימות וסביבה במרכז המועצות האזוריות: 03-6929018.נוהל תמיכה בפסולות חקלאיות לשנת 2017