מדיניות יישום הטיפול בפסולת חקלאית


נייר עמדה זה נכתב כתגובה למסמך ה"מדיניות לטיפול בפסולת חקלאית" של המשרד להגנת הסביבה (הגנ"ס)- אשכול משאבי טבע מינואר 2013 ולתזכיר חוק ל"הסדרת הטיפול בפסולת חקלאית , התשע"ג 2102 " שהגיע לידינו.המועצות האזוריות בישראל מאמינות כי קיים צורך ממשי לטיפול בסוגיית הפסולת החקלאית (פ"ח). המועצות מכירות בתפקידן לחיזוק וטיפוח השטחים הפתוחים ושטחי החקלאות בתחומן על פי עקרונות פיתוח בר קיימא, ואף נוקטות בצעדים ממשיים לביצועתוכניות אב לפיתוח בר קיימא ותוכניות לניהול השטחים הפתוחים. המועצות מחויבות לרווחת כלל תושביהן ובניהם החקלאים.לקריאת המסמך המלא: מדיניות יישום הטיפול בפסולת חקלאית