קול קורא לשנת 2017 של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים של מנהל מקרקעי ישראל


הקרן לשמירה על שטחים פתוחים של מנהל מקרקעי ישראל פרסמה קול קורא לשנת 2017, במסגרתו היא מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן כמפורט בהחלטותיה. הפרויקטים יעסקו בין השאר בתחום השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים.רשאים להגיש בקשה:משרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, גופים מוניציפליים, חברות ממשלתיות וגופים נוספים, הכול כמפורט במסמכי ה"קול קורא".בקשות לתמיכה יתקבלו עד לתאריך כ"ט באייר תשע"ז, 25.05.2017, בשעה 14:00.לפרטים נוספים לחצו כאן.