כריתת והובלת גדמי אבוקדו והדרים במסגרת הטיפול בבעיית המפחמות


לפניכם עלון מידע לחקלאי בנושא כריתת והובלת גדמי אבוקדו והדרים במסגרת הטיפול בבעיית המפחמות.העלון מרכז את כל המידע והפעולות שעל המגדל לנקוט לקראת ביצוע כריתה של מטע אבוקדו או הדרים ובו תמצאו קישור לנהלים ולטפסים הרלוונטיים.שימו לב כי כל כריתה של מטע אבוקדו או הדרים, וכל הובלה של גדמי אבוקדו והדרים, טעונים רישיון.בקשות יש להפנות לרכז הנושא בכל מחוז, מומלץ להתייעץ עם הנציג במחוז טרם כריתת מטעים של אבוקדו או הדרים.לחצו כאן לצפייה בעלון המידע