קול קורא להגשת מועמדות לאות קטן 2017 למעורבות חברתית וקידום צדק מגדרי בקרב נשות ואנשי אקדמיה


עמותת "רוח נשית" פרסמה קול קורא להגשת מועמדות לאות קטן 2017 למעורבות חברתית וקידום צדק מגדרי בקרב נשות ואנשי אקדמיה.מטרת "אות קטן"מטרת אות קטן היא לקדם מעורבות חברתית התנדבותית של חוקרים וחוקרות אקדמיים, התורמת להגברת העשיה החברתית-מגדרית ולצדק חברתי-מגדרי. זאת, כמובן, לצד הענקת הוקרה והכרה לזוכה.מסגרת ומועד הענקת האותהשנה יוענק אות קטן למעורבות חברתית וקדום צדק מגדרי במסגרת "אירוע ההוקרה השנתי למתנדבות, תומכי/ות העמותה ושותפים/ות לדרך" של עמותת רוח נשית, שיתקיים ביוני 2017, במסגרתו יוענק לזוכה פסלון "אות קטן" ופרס כספי על סך 5,000 ₪.הקריטריונים להגשת מועמדות לאות קטן:• אשת או איש סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר ע"י המל"ג, אשר זהו מקום עבודתו העיקרי.• פעילות חברתית-מגדרית התנדבותית משמעותית ומתמשכת מוכחת.• שני מכתבי המלצה המתייחסים לאופן בו תרמה פעילות המועמד/ת לקידום צדק חברתי-מגדרי.• הגשת מועמדות לאות קטן יכולה להיעשות על ידי ממליצים או על ידי המועמד/ת עצמו/ה.למידע נוסף ולהורדת הטפסים – לחצו כאן