אתר אינטרנט חדש לשביל ישראל באופניים


רשות הטבע והגנים השיקה אתר אינטרנט ייעודי לשביל ישראל באופניים, אשר רובו עובר בתחום המועצות האזוריות. מטרת האתר לרכז באופן מקיף ומרכזי את כל המידע הרלוונטי לכל מי שמעוניין לצאת לרכיבה לאורכו.שביל ישראל לאופניים הוא פרויקט לאומי שמטרתו ליצור שביל רכיבה רציף לאופני הרים אשר יחצה את הארץ לאורכה ויחבר בין החרמון בקצה האחד לבין אילת בקצה השני.כתובת האתר: http://www.ibt.org.il/he/