המדינה תקדם הקמת תחנות כוח פרטיות בהליך מהיר


"הובא לידיעתי כי ביום ראשון, ה- 2.4.17, תובא לממשלה הצעת החלטה שכותרתה 'עידוד מאגרי הגז הקטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי', הכוללת בתוכה גם מיקומים אפשריים לפרויקטים מסוג זה בשטחי המועצות האזוריות בישראל", כך כתב עמיר ריטוב, יו"ר מרכז המועצות האזוריות, במכתב למזכירות הממשל. על פי טיוטת החלטה המדינה תקדם הקמת תחנות כוח פרטיות בהליך מהיר, דרך ועדת התשתיות הלאומיות, ולא דרך ערוצי תכנון ראשיים. במרכז המועצות האזוריות מתריעים שהמיקומים שנבחרו מנוגדים לתכנית המתאר הארצית, ועלולים לסכן את האוכלוסייה בקרבתן.מוזמנים לקרוא את טיוטת ההחלטה כאן למידע נוסף על ההחלטה- היכנסו לכתבה ב"דבר ראשון" מה- 2/4/17