טקס חתימת הסכם עם חטיבת ההתיישבות


ב- 26.4.2017 התקיים במועצה אזורית שדות נגב טקס חתימה על הסכם בין ממשלת ישראל, באמצעות משרד החקלאות, ובין החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית. בטקס השתתפו כ- 15 ראשי מועצות אזוריות מהנגב, מהגליל וממרכז הארץ.מטרת ההסכם לאפשר המשך פעילות החטיבה להתיישבות במרחב הכפרי בכל האזורים ועל פיו, החטיבה להתיישבות תפעל בשקיפות ועל פי הנהלים הממשלתיים.בשלב הנוכחי מובטח תקציב לחטיבה להתיישבות רק לתפעול שוטף, ועל ראשי המועצות ויתר הגורמים במרחב הכפרי להתגייס להשגת תקציבי פעולה.[gallery link="file" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/182.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/67.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/68.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/72.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/127.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/137.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/146.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/150.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/151.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/180.jpg|"]