הפעלת בתי ספר של החופש הגדול ברשויות המקומיות


בהמשך להצלחת תוכניות הקיץ בשלוש השנים הקודמות, משרד החינוך נערך גם השנה להפעלת שתי תוכניות מרכזיות בקיץ:1. "בתי הספר של החופש הגדול" לכיתות א'-ג' במהלך חודש יולי.2. "קיץ אחר לילדים ולנוער" - מגוון תוכניות ופעילויות במהלך הקיץ.תוכניות אלו באות לספק לילדים ולבני נוער תרבות פנאי משמעותית וערכית בחופשה, וכן לחזק את מוגנות הילדים ובני הנוער באמצעות צוותים חינוכיים שידריכו את הילדים ואת בני הנוער וילוו אותם במהלך החופשה למניעת התנהגויות סיכון.התוכניות מיישמות את עיקרון הרצף החינוכי בכל שעות היום ולאורך כל השנה ומחזקות ומעצימות את הקשר ואת הדיאלוג בין אנשי החינוך כמבוגרים משמעותיים לבין התלמידים גם במהלך חופשת הקיץ.התוכניות נבנו בשותפות עם השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ועם כלל העוסקים במלאכה: איגוד מנהלי אגפי החינוך, האגודה למנהלי יחידות נוער ברשויות, הסתדרות המורים, ארגון המורים, ארגון ההורים, מועצות התלמידים והנוער, המתנסים,ארגוני החברה האזרחית ושותפים רבים נוספים שנרתמו לתת מענה לצורכי הילדים והנוער.לנוחיותכם, מצורפים כל המסמכים הרלוונטיים:בתי ספר של החופש הגדול ופעילויות קיץהזמנה לרשות להצטרף לתכנית בית הספר של החופש הגדולטופס בקשה והתחייבות להפעלת בתי ספר של החופש הגדולקריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות- בתי ספר של החופש הגדולתכנית עבודה בית ספרית - קיץ תשע"זבתי ספר של החופש הגדול- דוגמה לתכנית רשותיתדוח ביצוע- בתי ספר של החופש הגדול