כנס קיימות שנתי


ב- 9.5.17 התקיים במכללת אחוה כנס קיימות, אשר עסק באתגרי הקיימות בניהול המרחב העירוני והכפרי.אחד המושבים בכנס, אשר נוהל על ידי אוריאל בן חיים- ראש תחום חקלאות סביבה וקיימות במרכז המועצות האזוריות, עסק בקשר בין חקלאות טבע ונוף. המושב כלל פאנל, בו השתתפו: ד"ר צפריר גרינהוט – מנהל תחום אגרואקולוגיה במשרד החקלאות, מר עודד מנצר – אקולוג מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה, ד"ר מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה האזורית יואב, מר אורי רמון – מנהל מכון דש"א ומר רן שדות – הדברה ביולוגית במושב ערוגות.הדיון עסק בתפקיד החקלאות במארג השטחים הפתוחים בהיבט של נוף ושרותי מערכת. הנציגים בפאנל תארו כיצד, לדעתם, נכון לקדם שיתופי פעולה בין כלל בעלי העניין, מרמת השלטון המרכזי דרך השלטון המקומי ועד לחקלאים בשטח.המסר המרכזי מהמושב הוא: קשה אבל אפשרי![gallery link="file" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Image-2017-05-09-at-13.58.57.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Image-2017-05-09-at-13.57.42.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Image-2017-05-09-at-13.55.04.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/05/לוז-הכנס.jpg|"]