חקלאות אקולוגית כחלק בלתי נפרד ממארג השטחים הפתוחים


בשנים האחרונות פועלים במקומות שונים בארץ מגוון פרויקטים, שמטרתם לשפר ולחזק מודלים של חקלאות אקולוגית – חקלאות תומכת סביבה. פרויקטים מסוג זה מיושמים במספר מועצות אזוריות.אחד האתגרים המורכבים הינו צמצום השימוש בחומרי הדברה בחקלאות והפחתת חשיפת האוכלוסייה המתגוררת בסמוך לאזורים חקלאיים לרחף חומרי הדברה. אתגר זה הביא ליצירת פרויקט משותף של מרכז המועצות האזוריות ומועצה אזורית עמק חפר: פרויקט ניטור חומרי הדברה בסמוך לאזורי מגורים.לחצו כאן לקריאת הכתבה בנושא בירחון "קו למושב", מאי 2017, עמוד 16