חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשעב-2012