חוזר מנכ"ל משרד הפנים "תנאי שירות ושכר נבחרים בשלטון המקומי"


לנוחיותכם, מצורף כאן חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא: "תנאי שירות ושכר נבחרים בשלטון המקומי":חוזר 4-2017 - תנאי שירות ושכר נבחרים בשלטון המקומי - חוזר מיוחד