כנס המהנדסים הראשון של המועצות האזוריות הסתיים בהצלחה


בכנס מהנדסי ומנהלי מחלקות תכנון והנדסה במועצות האזוריות הראשון השתתפו עשרות מהנדסים ואנשי תכנון מענפי תכנון והנדסה במועצות השונות.הכנס, שנערך במאי 2017 בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, עסק בתכניות כוללניות ובתכניות אב לשטחים פתוחים ובסוגיות תכנוניות רבות הקשורות למרחב הכפרי.היום השני עסק בתוכניות אב לשטחים פתוחים, חשיבותן ותרומתן להליך קביעת מדיניות, כפרקטיקה לניהול המרחב הפתוח וכבסיס מידע תכנוני לקראת תוכנית כוללנית. לאורך היום הוצגו תוכניות אב לשטחים פתוחים של מועצות מיישמות, נדונו המשמעויות בניהול התהליך מול מגוון בעלי העניין וכן בוצעה סדנא קצרה, שמטרתה התנסות בשימוש בשכבות מידע של ערכי טבע ונוף לבחינת ניתוח שטח ויישום סוגיות תכנון במרחב.לנוחיותכם מצורפים מסמכים שונים מתוך הכנס:תוכנית כנס מהנדסיםבני שמעון - תכנית מתאר כוללניתהמדריך לשמירה על שטחים פתוחים- כנס מהנדסיםכנס מהנדסי מועצות- מילכה כרמלתכנית אב שטחים פתוחים - מנשהמטה יהודה כוללנית - כנס מועצות אזוריות מטה יהודה כוללנית תיק פרויקטים- כנס מועצות אזוריותאיריס ברנשטיין - כנס מהנדסים מצגות שהוצגו במהלך הכנס:מפת איזור מגידו מרחב ביוספרימנחם - מסדרונות אקולוגיים כנס מהנדסי מועצות ניר עציון תכנית אב שטחים פתוחים - מנשהמסדרונות אקולוגיים לכנס מהנדסי מועצות אזוריותאיריס ברנשטיין - כנס מהנדסיםמטה יהודה כוללנית תיק פרויקטים מטה יהודה כוללנית - כנס מועצות אזוריותהמדריך- כנס מהנדסיםהמדריך לשמירה על שטחים פתוחים- כנס מהנדסיםבני שמעון - תכנית מתאר כוללנית[gallery link="file" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-05-11-at-09.59.38-1.jpeg|אילן שדה ראש מואז מנשה מציג את תוכנית שטחעם פתוחים של המועצה במסגרת כנס מהנדסים מועצות אזוריות,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-05-10-at-16.47.33.jpeg|סיור בחוף הכרמל במסגרת כנס מהנדסי מועצות אזוריות,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-05-10-at-16.47.35-1.jpeg|סיור בחוף הכרמל במסגרת כנס מהנדסי מועצות אזוריות,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-05-10-at-16.47.35.jpeg|סיור בחוף הכרמל במסגרת כנס מהנדסי מועצות אזוריות,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-05-10-at-16.46.05.jpeg|סיור בחוף הכרמל במסגרת כנס מהנדסי מועצות אזוריות,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-05-10-at-16.47.31-1.jpeg|סיור בחוף הכרמל במסגרת כנס מהנדסי מועצות אזוריות,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-05-10-at-16.47.31.jpeg|סיור בחוף הכרמל במסגרת כנס מהנדסי מועצות אזוריות,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-05-10-at-16.47.32.jpeg|סיור בחוף הכרמל במסגרת כנס מהנדסי מועצות אזוריות,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/12.jpeg|עבודה בסדנא תכנונית המדמה התמודדות עם סוגיות אסטרטגיות בתכנון שטחים פתוחים,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/13.jpeg|עבודה בסדנא תכנונית המדמה התמודדות עם סוגיות אסטרטגיות בתכנון שטחים פתוחים,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/1.jpeg|עבודה בסדנא תכנונית המדמה התמודדות עם סוגיות אסטרטגיות בתכנון שטחים פתוחים,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/2.jpeg|עבודה בסדנא תכנונית המדמה התמודדות עם סוגיות אסטרטגיות בתכנון שטחים פתוחים,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/7.jpeg|עבודה בסדנא תכנונית המדמה התמודדות עם סוגיות אסטרטגיות בתכנון שטחים פתוחים,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/9.jpeg|עבודה בסדנא תכנונית המדמה התמודדות עם סוגיות אסטרטגיות בתכנון שטחים פתוחים"]