סיכום ישיבת ועדת סביבה מיום 28.6.17


הנושאים בהם דנו בישיבה:
  1. דיון בנושא ייזום חקיקה של פסולת חקלאית והרחבת מערך הפיקוח והאכיפה.
  2. קידום תפישת מחזור חדשה.
  3. תכנון מול ביצוע בתוכניות העבודה.
  4. פסולת עסקית.
  5. תצפיטבע- תוכנה לניהול מידע סביבתי ומגוון ביולוגי בשיתוף הקהילה.
  6. הדברה חקלאית וגננית.
  7. קול קורא מגוון ביולוגי.
לקריאת סיכום הישיבה המלא - לחצו כאן