יום הכשרה לממוני תעסוקה לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות


ביום רביעי, ה- 19.7.17, יתקיים יום הכשרה לממוני תעסוקה לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות בנושא: הנחיות וכלים ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.בינואר 2017 נכנס לתוקפו תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר קבע כי גוף ציבורי המעסיק 100 עובדים לפחות, יחויב בהעסקה של לפחות 5% של אנשים עם מוגבלות, מכלל העובדים המועסקים אצלו ביחסי עבודה. כמו כן, הרשות מחויבת למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות לשם ביצוע החוק.על מנת להכשיר את הרשות לביצוע הוראות חוק זה, יתקיים יום הכשרה לבעל התפקיד, אשר ראש הרשות מינה כממונה לתעסוקת אנשים עם מוגבלות, לפעול ליישום החוק.יום העיון יתקיים במרכז השלטון המקומי, רח' הארבעה 19 ת"א, אולם קומה 9.תכנית יום העיון:8:30-9:00 - התכנסות והרשמה9:00-9:30 – ברכות ופתיחהשלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי.לאוניד סמואלינוב, יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש בשלטון מקומי.יונית אפרתי, מנהלת שילוב בקהילה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.9:30-10:30- דרישות ייצוג הולם במגזר הציבורי וכלים ליישומןדפנה מאור, מנהלת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.10:30-10:45 - הגדרת תפקיד הממונה והנחיות לפעילותו10:45-11:00 - מפגש עם ממונהסימה סיני, ממונת תעסוקת אנשים עם מוגבלות, עירית ירושלים.11:00-11:30- הפסקת קפה11:30-13:00 - מה עושים מחר בבוקר? כלים ליישום תכנית עבודה לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות ברשותתמר ויינר, מנהלת מרכזי תמיכה, המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה.13:00-13:30 – הפסקת צהריים13:30-14:00 - מפגש עם עובדים עם מוגבלות ברשויות, איך עושים את זה? – סיפורים מהשטח14:00-14:30 - פאנל מומחים - שאלות ותשובות, נציגי הגופים השותפים14:30-15:00 – סיכום ויציאה לדרךיום העיון ללא תשלום.יש לאשר השתתפותכם בהקדם , במייל חוזר עד לתאריך 9.7.17 על מנת שנוכל להיערך בהתאם: [email protected].