קול קורא- תמיכה למיזמים אזוריים בנושא חקלאות וסביבה להערות הציבור


קול קורא בנושא: תמיכה למיזמים אזוריים בנושא חקלאות וסביבה להערות הציבור.מטרת מתן התמיכה מתקציב המדינה היא לעודד קידום פעולות אזוריות, שיבוצעו בשטחי החקלאות, אשר יפחיתו ויקטינו את ההשפעות השליליות של החקלאות על הסביבה (ויכללו גם הפחתת שימוש בחומרי הדברה), להעצים את התועלות הסביבתיות של החקלאות, להקטין קונפליקטים ולשלב בעלי עניין נוספים במרחב למטרות אלו.לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.המעוניינים להעיר על טיוטת הנוהל מוזמנים לעשות כן באחד מן האופנים הבאים:בכתב לפקס מס': 03-9485668 או באמצעות דוא"ל: [email protected].אנו ממליצים לבחון פרויקטים רחבי היקף ושילוב של מענה גם לקול קורא למגוון ביולוגי הנמצא באתר. באופן זה תוכלו למנף סכום מימון רחב יותר עם מגוון שותפים גדול המעניק נקודות זכות בקולות הקוראים.בקול קורא זה קיימת אפשרות גם למועצה להגיש את ההערות.למידע נוסף לחצו כאןנוהל מיזמים אזוריים לחקלאות וסביבה 2017 להערות הציבור