כנס מועצות מפנות וקולטות בחירום להצגת תוכנית מלונית


בתאריך 19.7.17 התקיים בכפר המכביה כנס ארצי בנושא "מלונית". הכנס אורגן על ידי רשות החירום הלאומית (רח"ל) והשתתפו בו נציגים מרוב המועצות המפנות והמועצות הקולטות.תוכנית "מלונית" הינה תוכנית לאומית, העוסקת בפינוי תושבים מישובים בקווי המגע בעוטף עזה ובגבול הצפון ובקליטתם בעת לחימה. תחומי האחריות בתוכנית הם:
  • פינוי התושבים – באחריות צה"ל.
  • קליטת התושבים – באחריות רשות פס"ח במשרד הפנים.
  • סיוע לרשויות הקולטות - משרדי הרווחה, הבריאות והחינוך.
מרכז המועצות האזוריות בשיתוף התנועה הקיבוצית מסייעים לרשות פס"ח באיתור מקומות קליטה במועצות האזוריות ומייצגים את האינטרסים, הן של המועצות המפנות והן של אלו הקולטות, מול משרדי הממשלה.במהלך הכנס הוצגו המרכיבים השונים בתוכנית כמו גם פערים, שעדיין יש צורך לטפל בהם.יו"ר מרכז המועצות האזוריות, עמיר ריטוב, הדגיש בדברי הברכה את הצורך בערבות ההדדית בין המועצות האזוריות, ברך את המדינה ואת ראש רח"ל על "הרמת הכפפה" והכנת תוכנית לאומית והדגיש כי המועצות האזורית תהיינה נכונות תמיד לסייע כמיטב יכולתן במאמצים לחיזוק החוסן בעיתות חירום.ראש רח"ל, בצלאל טרייבר, הדגיש את מחויבות המדינה לתוכנית, את הצורך ל"תפור" את כל הפרטים ולבצע את כל התיאומים הנדרשים על מנת להבטיח את יכולת המימוש בזמן אמת. בסיכום דבריו ביקש טרייבר מכל ראש רשות שחושב שהדברים לא סגורים לפנות אליו אישית כדי לעקוף חסמים ולהביא למוכנות מיטבית.[gallery link="file" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-07-19-at-10.02.08-1.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-07-19-at-10.02.08.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-07-19-at-10.02.09-1.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-07-19-at-10.02.09.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-07-19-at-10.02.05.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-07-19-at-10.02.06.jpeg|"]