חוות דעת משפטית- חובותיו של בית עסק לעניין פינוי פסולת אריזות