סיכום ישיבת ועדה חקלאית מתאריך 19.7.17


הנושאים המרכזיים שנידונו בישיבה:
  1. תפקידה וחשיבותה של החקלאות במארג השטחים הפתוחים ותפישת המרחב הכפרי, חשיבותה של הועדה החקלאית במרכז המועצות האזוריות כמנהלי השטחים הפתוחים והמרחב הכפרי, וכן חשיבות הפיכת הוועדה לרלוונטית עבור החקלאים והחקלאות בישראל.
  2. דיון וקבלת החלטה בנושא: מערכת היחסים עם התאחדות החקלאים בישראל.
  3. דיון וקבלת החלטה בנושא החשיבות של יצירת גוף מוביל דעה אחד בנושאים חקלאיים.
  4. .נושאים לטיפול דרך ההתאחדות: תשומות וגורמי יצור מרכזיים- מים, קרקע ועובדים.
  5. יש להעביר הודעה לתקשורת ובעלי עניין בדבר הקמת הוועדה החקלאית החדשה.
  6. נושאים לטיפול דרך הוועדה:א) ארנונה חקלאית ותקציב הוועדה החקלאית במועצה.ב) מבנה הועדה החקלאית במועצה, אופן פעילותה ונוכחות רכז פעיל.ג) מנהלת ההשקעות- מענקים לחקלאות- קרן הון השקעות בהחקלאות.ד) דור המשך (נקלטים חדשים, בנים ממשיכים, פעולות צעירים בהנהלות הישובים).ה) רישוי עסקים בחקלאות.ו) אגרואקולוגיה- ממשקים תומכי סביבה וקהילה (הדברה, פסולת חקלאית ועוד).ז) ניהול מרחב חקלאי- מהלכים אסטרטגים רוחביים.
לחצו כאן לקריאת הסיכום המלא של ישיבת הוועדה החקלאית מיום 19.7.17