סיכום ישיבות התנעה- כניסת יו"ר חדש לוועדה החקלאית 3-4.7.17


להלן הנושאים שנידונו בוועדה:
  1. חפיפה עם אריה שרון יו"ר הועדה היוצא.
  2. דיון והחלטה על אופי פעילות הועדה.
  3. נקבע הרכב הוועדה החקלאית במרכז המועצות בהתאם לאופיה החדש של הועדה.
  4. נרשמו משימות לביצוע.
לקריאת הפרוקטוקול המלא מישיבת ההתנעה- כניסת יו"ר חדש 3-4.7.17 - לחצו כאן