סרטון של מרכז המועצות האזוריות - נקודת מבטם של החקלאים על התכניות למגורים הדורסות את אדמותיהם וגודעות את פרנסתם


https://www.youtube.com/watch?v=3nTVMP3ZURI&t=5s