מתמודדים עם טיפול בגזם? מרכז המועצות האזוריות מזמין אתכם להשפיע!