מה עושה המדינה אל מול הפשיעה החקלאית? אורי בן יהודה מדבר על הנושא ב"לונדון את קירשנבאום"


בשני מעשי הצתה, ביסוד המעלה שבגליל וברביבים שבנגב, הושמדה כמות גדולה מאד של יבולים. מה עושה המשטרה נוכח שכיחותן של גנבות וחבלות במרחב החקלאי?אורי בן יהודה, ראש תחום ביטחון והיערכות לחירום במרכז המועצות האזוריות, מדבר על הנושא ב-31.7.17 בתוכנית "לונדון את קירשנבאום" (החל מדקה 09:12).