יום הניקיון הבינלאומי לשנת 2017 יחול ב- 24.10.17


השנה נציין את יום הניקיון הבינלאומי בישראל, ב- 24.10.17.מטרת יום זה הנה הגברת המודעות לניקיון ולאיכות הסביבה תוך גיוסם של נבחרי הציבור ומובילי דעה, לצד אזרחים ובני נוער. יום זה מבטא את מפעל הניקיון הבינלאומי הגדול ביותר בישראל ובעולם אשר מתקיים ע"י קרן קימת לישראל, שמציינת השנה 115 שנים להיווסדה . קק"ל לצד הרשויות המקומיות והאזוריות פועלות יחדיו לקידום יוזמות הניקיון, איסוף ומחזור אשפה.אנו קוראים לראשי הרשויות והמועצות האזוריות ליטול חלק פעיל בציון יום זה ולהתייצב לצדם של אלפי מתנדבים, שאוספים יחדיו מאות טונות של אשפה ומסייעים באופן מעשי לשמירה על ישראל ירוקה ונקייה.מצורף בזה לנוחיותכם טופס השתתפות במבצע ניקיון ארצי. יש להתייחס לצרכים הנדרשים ולאזור הפעילות ולשלוח בפקס או במייל על פי אזור מגוריכם: התגייסות ליום הניקיון הבינלאומי לשנת2017