יום עיון בנושא: "תכנון מתארי וחקלאות" יתקיים ב- 5/9/17


ב- 5.9 יתקיים יום עיון בנושא: "תכנון מתארי וחקלאות" באולם הכנסים מפעלי העמק. הכנס, המתקיים ביוזמתם של המרכז החקלאי העמק, מרכז המועצות האזוריות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, יעסוק בנושאי ההשקה שבין תכנון וחקלאות במרחב.מטרות יום העיון:
  • ללבן נושאים מרכזיים, בהם תכנון מתארי משפיע על החקלאות.
  • להביא לכך שהצרכים של החקלאות והחקלאים יוטמעו בתכנית המתאר.
  • לייצר שפה משותפת בין הוועדות בהיבט מבנים חקלאיים במרחב.
למידע אודות קהל היעד ליום העיון ולוח הזמנים שלו - לחצו כאן.