יישום עשרה עקרונות בנושא: הדברת עשביה והדברה תברואתית במוסדות חינוך


לידיעתכם, מצורף מסמך משותף של המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ומשרד החקלאות בנושא הדברת עשביה והדברה תברואתית במוסדות חינוך!עשרת העקרונות להדברה במוסדות חינוך