קול קורא להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי


לקראת השנה החדשה החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים ומרכז המועצות האזוריות מזמינים את המועצות האזוריות להציג חדשנות ויזמות בבניית כלים להטמעת שיקולים של מגוון ביולוגי במועצות.הפרויקט הזוכה יקבל סל בהיקף 75,000 ₪ של שעות אקולוג מומחה כיועץ חיצוני לתכנון וביצוע הפרויקט.המועצה האזורית נדרשת להעמיד מצ‘ינג של 25,000 ₪ נוספים ממקורותיה. סך כל היקף הפרויקט: 100 אלף ₪.התהליך ילווה על ידי אנשי התוכן של החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים ומרכז המועצות האזוריות.מועד אחרון להגשה: 17.11.1. את הפרויקט יש לשלוח לדואר האלקטרוני: [email protected].למידע נוסף וטופס הגשה - לחצו כאן