נוהל תמיכה להקמת שווקי איכרים של משרד החקלאות


משרד החקלאות ופיתוח הכפר יוזם בימים אלה נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019.לאחר בחינת הנושא הוחלט, כי המתווה המועדף למתן התמיכה יהיה באמצעות תמיכה ישירה ברשויות מקומיות, אשר יתחייבו להפעיל אירועי שוקי איכרים לצורך שיווק ישיר של תוצרת חקלאית. על הרשויות המקומיות הנתמכות להבטיח כי חלק מהתוצרת, כמפורט בנוהל זה, תוצע לציבור במחיר מרבי שיוגדר בנוהל זה.התמיכה הכספית לרשות המקומית תינתן בכפוף למילוי כל תנאי נוהל זה ותעשה במתווה של תשלום כנגד קיום אירועי שוק איכרים בהתאם לנוהל.תאריך הגשה לשנת 2017: עד ליום 15.10.17.במידה ויש בעיה עם מועד ההגשה, יש ליידע את איציק שושן, יועץ השר, מבעוד מועד בדואר האלקטרוני: [email protected].לנוהל השתתפות המדינה במימון ארועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד  2019 - לחצו כאן