אמות מידה של היועץ המשפטי לממשלה ומשרד הפנים בדבר פינוי פסולת עודפת


לעיונכם ולשימושכם, מצורפות אמות מידה של היועץ המשפטי לממשלה בדבר פינוי פסולת עודפת, וכן אמות המידה המשלימות של משרד הפנים בנושא:אמות מידה לאישור חוקי עזר בעניין אגרת פינוי פסולת עודפתאמות מידה בעניין חישוב פסולת עודפת