קול קורא לתמיכה במיזמים להדברה משולבת


להלן נוהל תמיכה במיזמים להדברה משולבת של משרד החקלאות.הפעילות שתיתמך לפי נוהל זה הינה לתקופה של עד ארבע שנים, החל מיום 1.1.2018.בפרויקטים הנמשכים לאורך ארבע שנים תחולק התמיכה המאושרת ל - 40% בשנה הראשונה, 30% בשנה השנייה, 20% בשנה השלישית ו - 10% בשנה האחרונה.בפרויקטים הנמשכים לאורך 3 שנים תחולק התמיכה המאושרת ל - 40% בשנה הראשונה, 30% בשנייה ו - 30% בשלישית.סכום התמיכה לפרוייקט לא יעלה על 1,500,000 ₪.unnamedלחצו כאן לנוהל תמיכה במיזמים להדברה משולבת 2018