סיור מטה משרד החקלאות במחוז העמקים


ב- 18.9.17 קיים מרכז המועצות האזוריות סיור למטה משרד החקלאות במועצות האזוריות עמק יזרעאל, גליל תחתון וגלבוע.הסיור הובל ביוזמתם של ציפי פרידקין מאשכול כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות, איתם בירגר ממפעלי העמק ואוריאל בן חיים ממרכז המועצות האזוריות,  במטרה לבנות מודל של שיתוף פעולה בין המועצות האזוריות ומשרד החקלאות שיעצים את שני הצדדים, תוך יצירת איכויות עדכניות ובניית מדיניות משותפת לשנים 2050-2030.מטרה נוספת היתה להגיע בסיור לדיאלוג בין הנהלת המשרד לנציגי המועצות האזוריות, במסגרתו עמדנו על הדרכים לשיפור וחיזוק שיתוף הפעולה בין הצדדים. קיימת חשיבות רבה להצגת הפעילות בשטח כפועל יוצא של החלטות משרד החקלאות.בסיור הוצגו מגוון נושאים, ביניהם: תכנון יישוב וסטטוטוריקה, שימור קרקע וניקוז, רישוי עסקים, השקעות בחקלאות, דור המשך ואנרגיות מתחדשות.בסיור השתתפו: מר כרמל סלע – ראש מועצה אזורית חוף כרמל ויו"ר הועדה החקלאית במרכז המועצות האזוריות, אייל בצר- ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, עובד נור- ראש המועצה האזורית גלבוע ודוב וולפה- סגן ראש המועצה האזורית גליל תחתון. ממשרד החקלאות נכחו מנהלי מחוזות וההנהלה הבכירה של המשרד.לצפייה במבנה הסיור - לחצו כאן[gallery link="file" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-19.39.55.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-10.56.03-1.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-10.56.00.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-10.55.56.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-10.55.57.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-10.55.58-1.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-10.55.58.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-10.55.59.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-10.56.01.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-10.56.02.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-10.56.03.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-10.56.04.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-12.11.53.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-12.12.07.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-12.23.21.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-12.23.32.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-12.24.01.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-13.17.31.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-13.17.45.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-15.13.54.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-19.40.01.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-19.40.02.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-09-18-at-10.55.54.jpeg|"]