דיון בתוכנית באופקים שהוכרזה מתחם מועדף לדיור בוטל עקב הוראת בג"ץ


עתירה שהוגשה לבג"ץ נגד קידום תוכנית בנייה בעיר אופקים גרמה לביטול דיונים שהיו אמורים להתקיים בתוכנית. לכתבה המלאה בגלובס בנושא מה- 27.9.17 - לחצו כאן.מילכה כרמל, ראש תחום תכנון וקרקעות במרכז המועצות האזוריות: "דחיית הדיון היא עדות לכך שעתירה לבית המשפט, המערערת את יסודות החוקתיות של הליכי ההכרזה של מתחמים לדיור על שטחים חקלאים ופתוחים ולחץ ציבורי, פועלים לטובת הסרת תכנית ממוסד התכנון הדורסני הזה.תכנית "אופקים חדשים" היא עוד תוכנית ותמ"לית על אלפי דונם של שטחי עידית חקלאיים, אסם התבואה של הנגב. התכנית מיותרת וגם פוגענית מבחינה סביבתית וחברתית. הבהלה ליחידות הדיור של הממשלה לא מצדיקה פגיעה בעקרונות התכנון החשובים. רק תכנון ראוי ושקול, הרואה לטווח רחוק, יוכל לקדם את פתרון משבר הדיור בצורה המיטבית".לנוסח צו הביניים עליו מדובר בכתבה - לחצו כאן