יום הניקיון הבינלאומי לשנת 2017


השנה נציין את יום הניקיון הבינלאומי בישראל, ביום שלישי ד' בחשוון, 24 באוקטובר 2017.מטרת יום זה הינה הגברת המודעות לניקיון ולאיכות הסביבה תוך גיוסם של נבחרי הציבור ומובילי דעה, לצד אזרחים ובני נוער.יום זה מבטא את מפעל הניקיון הבינלאומי הגדול ביותר בישראל ובעולם אשר מתקיים על ידי קרן קימת לישראל, שמציינת השנה 115 שנים להיווסדה . קק"ל לצד הרשויות המקומיות והאזוריות פועלות יחדיו לקידום יוזמות הניקיון, איסוף ומחזור אשפה.אנו קוראים לראשי רשויות ומועצות אזוריות ליטול חלק פעיל בציון יום זה ולהתייצב לצדם של אלפי מתנדבים שאוספים יחדיו מאות טונות של אשפה ומסייעים באופן מעשי לשמירה על ישראל ירוקה ונקייה.מצורף לנוחיותכם טופס השתתפות במבצע ניקיון ארצי, יש להתייחס לצרכים הנדרשים ולאזור הפעילות ולשלוח בפקס או במייל על פי אזור מגוריכם- לחצו כאן לטופס.