קול קורא 8404 (מאוחד) לתמיכה ביחידות סביבתיות לשנים 2020-2017


מטרת התמיכה:תמיכה בביצוע פעילויות סביבתיות בשלטון המקומי, באמצעות יחידות סביבתיות בשלושת הנושאים הבאים:
  1. תמיכה שוטפת ביחידות סביבתיות קיימות לשנים 2017 עד 2020.
  2. תמיכה בהקמת והפעלת יחידות סביבתיות חדשות לשנים 2018 עד 2020 - סיוע בהקמת יחידות סביבתיות חדשות עבור רשויות מקומיות, שאין בהן יחידה סביבתית או שאינן מקבלות שירות מיחידה סביבתית שברשות מקומית אחרת או מאיגוד ערים.
  3. תמיכה ברכישת ציוד ליחידה הסביבתית וקבלת שירותי כיול ותחזוקה לשנים 2018 עד 2020- סיוע בשיפור איכות הציוד הקיים בידי כלל היחידות הסביבתיות לטיפול באירועים סביבתיים.
לחצו כאן למפרט מלא של הקול הקורא וכל הטפסים הנדרשים