מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018


רשות המים פונה לציבור בהזמנה להגיש את עמדתו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018.הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוטת הכללים בכתב בלבד באמצעות פקס מספר: 03-6369750 או בדואר אלקטרוני: [email protected].על העמדות להגיע למזכירות המועצה לא יאוחר מיום א' ה-17.12.17 בשעה 12:00‎.מומלץ לוודא את קבלת העמדות בטלפון: 03-6369600/5.למידע נוסף ולכללי המים - לחצו כאן