מחקר חדש: ניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס ליצירת הסכמות בין תושבים לחקלאים על אופן השימוש בחומרים אלו


בשבועות האחרונים הושלם מחקר ראשוני העוסק בניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס ליצירת הסכמות בין תושבים לחקלאים על אופן השימוש בחומרים אלו. את המחקר הובילו אוריאל בן חיים - ראש תחום חקלאות סביבה וקיימות במרכז המועצות האזוריות וד"ר לירון אמדור ממכון דש"א, העוסק בשמירת שטחים פתוחים.המחקר, שנערך במועצה האזורית עמק חפר, מצא שאופן הפיזור של חומרי הדברה נתון לשינויים רבים - ישנם חומרים שכנראה לא מגיעים לאזורי מגורים, ואילו אחרים מגיעים בכמויות לא ברורות רק כמה שעות לאחר הריסוס.עורכי המחקר סבורים כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר צריך לפעול בשיתוף פעולה עם משרדים נוספים כדי לקבוע מדיניות מגובשת וברורה יותר בכל הנוגע לשימוש בחומרי הדברה.