כנס ראשי המועצות האזוריות בגזר


ביום חמישי, 19.10.17, נערך כנס ראשי המועצות בגזר, בניהולו של עמיר ריטוב - יו"ר מרכז המועצות. הכנס התארח במועצה אזורית גזר וחולק לשלושה חלקים:
  • בחלק הראשון התארח מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב.
  • בחלק השני ניתנו סקירות של ראשי הוועדות/ראשי התחומים על הפעילות בתחומים השונים.
  • בחלק השלישי התארח שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט.
בראשית הכנס הוצגו פתרונות והועלו אתגרים בנושאי האחריות של המועצות והתקיים דיון מעמיק עם שמואל אבואב - מנכ"ל משרד החינוך, אשר סקר את עיקרי התכניות החדשות של המשרד ואת המגמות לתקופה הקרובה וענה לשאלות ולסוגיות שהעלו בפניו אלון שוסטר - יו"ר וועדת החינוך וראשי המועצות. בהמשך, עדכנו ראשי התחומים במרכז המועצות האזוריות את ראשי המועצות בנושאי האחריות השונים (ספורט, צעירים, חינוך, תיירות, מגדר וחקלאות).בפאנל האחרון בכנס השתתף האלוף (במיל') יואב גלנט - שר השיכון והבינוי. בראשית דבריו, הציג השר את חמשת האתגרים המשמעותיים ביותר לתקופה הקרובה: המתיחות הביטחונית מול מדינות ערב, קידום חדשנות ופיתוח ישראלים, צמצום השסע והפער בחברה, הכמות המדאיגה של מספר היהודים בקהילות ברחבי העולם וחיזוק היחסים עם ארה"ב ומדינות מפתח נוספות.בהמשך, הציג השר גלנט את השקפותיו בנושא בינוי ושיכון, הציג את המצב כיום, האתגרים בנושא והעניק סקירה בתחומי אחריותו.לאחר מכן, העלו מספר ראשי מועצות שאלות והצעות שונות בפניי השר, עליהן השיב גלנט: "אני חי תחת מגבלות מסוימות בתפקידי. אני לא אחראי על שלושת התחומים הכי חשובים לכם - תכנון, תקצוב וקרקעות. אך מנגד, אני מכיר היטב את השטח ואת הנושאים הבוערים לכם ויש לי תפיסת עולם דומה לשלכם. מבחינתי, התיישבות בפריפריה איננה כלי בידי המדינה לפתרון בעיית אכלוס או לקידום אינטרסים. ההשקפה שלי טוענת כי ההתיישבות קיימת למען מימוש הריבונות במדינה".[gallery link="file" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/IMG_1769.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/IMG_1642.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/IMG_1653.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/IMG_1667.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/IMG_1696.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/IMG_1710.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/IMG_1724.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/IMG_1742.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/IMG_1758.jpg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/IMG_1766.jpg|"]