קידום המרחב הכפרי במסגרת וועדת התיירות ומרכז המועצות האזוריות


בהמשך למפגש שהתקיים בסוף חודש מאי, בו כונסה לראשונה וועדת תיירות במסגרת מרכז המועצות האזוריות, התקיימו מספר פגישות חשובות עם שר התיירות - מר יריב לוין ולאחר מכן עם מנכ"ל משרד התיירות וצוות מקצועי מטעם משרד התיירות.בפגישות השתתפו מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות - מר ישראל נדיבי, יו"ר ועדת התיירות – מר כרמל סלע וחברי פורום מצומצם של וועדת התיירות - נציגי מנהלי תיירות מכל הארץ.בפגישות הוצגו מספר נושאים חשובים:
  • הוצגה וועדת התיירות שקמה במסגרת מרכז המועצות האזוריות, שמטרתה לאגד את המרחב הכפרי בהיבט התיירותי, לייצג ולקדם אותו מול כל הגופים הרלוונטיים.
  • חשיבות התיירות במרחב הכפרי לענף התיירות של מדינת ישראל.
  • שיתופי הפעולה הנדרשים בראש ובראשונה עם משרד התיירות למען הכרה בגוף זה ולמען קידום משותף של התיירות הכפרית בישראל אל מול תיירות הפנים והתיירות הנכנסת.
במקביל, עובד הפורום המצומצם של מנהלי התיירות במרחב הכפרי על הכנת טיוטת תכנית העבודה של וועדת התיירות ומרכז המועצות האזוריות לשנת 2018.בפגישה שהתקיימה עם מנכ"ל משרד התיירות - מר אמיר הלוי, הודיע המנכ"ל על הקמת שלושה צוותים מקצועיים משותפים של נציגי וועדת התיירות ובעלי תפקידים במשרד התיירות בנושאים הבאים:
  1. שיפור ושינוי הנהלים של משרד התיירות אל מול המרחב הכפרי.
  2. מיתוג ומיצוב המוצר התיירותי של המרחב הכפרי במדינת ישראל.
  3. שילוב במדיה הדיגיטלית של משרד התיירות ובאתר החדש המוקם בימים אלו למשרד התיירות.
מנכ"ל משרד התיירות ברך על ההתארגנות וההקמה של וועדת התיירות והצהיר כי הוא רואה במשרד התיירות שותפים בהתוויית דרך משותפת.למכתב המלא של ישראל נדיבי - לחצו כאן