המחיר הכלכלי של הפשיעה החקלאית בישראל


לאורך השנים ישנה ירידה בתעסוקה החקלאית בישראל, שנובעת מכמה סיבות:פתיחת השוק לתחרות, ביטול מכסות והגדלת ייבוא. גורמים אלה הכניסו את ענף החקלאות למשבר קשה ואילצו את החקלאים למצוא מקורות פרנסה חלופיים.בשנים האחרונות נוסף גורם המוסיף קושי רב לחקלאים ומביא לנטישת הענף: הפשיעה החקלאית.מהי פשיעה חקלאית? מהם נתוניה בארץ? מהו היקף תופעת ה"פרוטקשן" לחקלאים?לחצו כאן לקריאת הכתבה המלאה בוואלה עסקים, 24.10.17