מחדשים את הדיון על הכפריות: כנס משגב הראשון לכפריות מקיימת


כ- 200 אנשי תכנון מהמגזר הפרטי והציבורי ובכירים במועצות האזוריות התכנסו במרכז המוזיקה ביישוב מעלה צביה, כדי לדון באילוצים והאתגרים שבתכנון היישובים הכפריים, לאור התמורות שעוברת ההתיישבות בהיבטים של מצוקת הנדל"ן, תעסוקה, יחסי קהילה ומעמד החקלאות.כנס משגב לכפריות מקיימת נוסד במטרה לעורר מחדש את הדיון על כפריות: שימור הצביון הקהילתי של היישובים הכפריים והאתגר לשלב בין השאיפה לשמר את מורשת ההתיישבות, על ייחודה המרחבי ותרומתה לנוף הארץ, ובין הצורך לספק מענה לביקוש, ולהרחיב יישובים תוך מתן מענה לצרכים המשתנים של הקהילות בעידן המודרני.בחלקו הראשון של הכנס הוצגה, לראשונה בפורום רחב, תכנית האגף לתכנון מקומי במנהל התכנון לפתוח בהליכי הכנת תכניות מתאר כוללניות למרבית המועצות האזוריות בארץ, לאחר שני פיילוטים מוצלחים במועצות האזוריות מגידו ומרחבים.עמיר ריטוב - יו"ר מרכז המועצות האזוריות אמר בכנס: "בעקבות המחאה החברתית, המדינה נכנסה למעין היסטריה לא מבוקרת בהליכי תכנון הבניה. בשל כך, אנחנו חווים היום את כל נושא הוותמ"לים - שהם ההפך מתכנון, שאמור לאזן בין הצרכים השונים. כאן, במקום לאזן, מצהירים שאין ברירה, אלא לבנות ושהדברים יסתדרו בהמשך. אבל דברים לא מסתדרים. אם בונים עכשיו שכונה, אחר כך אי אפשר יהיה להחזיר אותה להיות שטח פתוח.למועצות האיזוריות יש בעיה בהתנהלות התכנונית: אנחנו בונים בלי לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים להיות כשנהיה גדולים. עלתה הצעה להקים מועצות חבליות. כי אם ממילא אנחנו מחקים את העירוניות, אז למה צריך מועצות איזוריות?החשיבות של היום הזה מבחינתנו היא התוצר הסופי: כולם מדברים על חיזוק העירוניות, אנחנו רוצים לדבר דווקא על חיזוק הכפריות. לכפר יש את המטרות שלו: שימור השטחים הפתוחים ושימור הכפריות".רון שני - ראש המועצה האזורית משגב: "בשנים האחרונות מרבים לדבר על עירוניות מתחדשת ואכן רב האוכלוסייה בארץ מרוכזת בערים והנושא חשוב, אבל המגזר הכפרי הוא שמחזיק ומתחזק את רב רובם של השטחים הפתוחים, הריאות הירוקות של כולנו, והוא סובל משנים רבות של הזנחה. הכנס שערכנו מניף את דגל הכפריות המקיימת. משגב מבקשת להוביל חשיבה אסטרטגית על הצרכים והמאפיינים המייחדים את המגזר הזה. כפר איננו פרבר. היישובים הכפריים מבוססים על מרחב ציבורי, קהילתיות והתנדבות וכל אלו חייבים להילקח בחשבון בתכנון, לכל אורך שרשרת קבלת ההחלטות. הכנס הפגיש מתכננים עם רגולטורים ויצר שיח פתוח ושונה שאני מקווה שיביא לשינוי משמעותי בעולם התכנון".אהוד יוסטמן - מנהל אגף בכיר לתכנון מקומי במנהל התכנון דיבר על התוכניות הנרחבות של האגף: "האגף לתכנון מקומי נמצא בעיצומו של פיילוט להכנת שתי תכניות מתאר כוללניות למועצות אזוריות: מרחבים ומגידו, בהן אנחנו עוסקים בשלושה מישורים: היישובים עצמם, הסוגיות המועצתיות וההקשר האזורי והסוגיות העקרוניות. סוגיות אלו נוגעות לזהות הישובים הכפריים, גודלם, בסיסם הכלכלי והיחס ליישובים העירוניים הגובלים.בימים אלו אנו יוצאים למהלך רחב היקף להכנת תכניות מתאר כוללניות לרוב המועצות האיזוריות, מתוך כוונה ללבן את הסוגיות העקרוניות הללו לכדי פתרונות תכנוניים מיטביים. חשוב למנהל התכנון להביא לשולחן את כל הגורמים הרלוונטיים לתהליך התכנון כדי להביא לאינטגרציה מיטבית של כלל האספקטים של החיים הכפריים ולהגיע לתוצאה התכנונית המיטבית".[gallery link="file" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/WhatsApp-Image-2017-10-24-at-18.21.47-2.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/WhatsApp-Image-2017-10-24-at-18.21.47.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/WhatsApp-Image-2017-10-24-at-18.21.48.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/WhatsApp-Image-2017-10-24-at-18.21.48-1.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/WhatsApp-Image-2017-10-24-at-18.21.49.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/WhatsApp-Image-2017-10-24-at-18.21.52.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/WhatsApp-Image-2017-10-24-at-18.21.53-1.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2017/10/WhatsApp-Image-2017-10-24-at-18.21.53-2.jpeg|"]