מבצע לאיסוף חומרי הדברה 2018


בשנים האחרונות קיבלנו פניות רבות בנושא איסוף וטיפול בחומרי הדברה חקלאיים ותברואתיים שאינם בשימוש. אנו בוחנים, בשיתוף משרדי הממשלה, את האפשרות לקיים מבצע איסוף ארצי.על מנת שנוכל להיערך בהתאם ולבחון את המשמעויות הכלכליות אנו מבקשים את עזרתכם בהעברת מידע לגבי הערכת כמויות חומרי הדברה שנמצאים אצלכם.לחצו כאן למילוי פרטים