קול קורא רבני ישובים בהתיישבות‎


ישראל נדיבי - מנכ"ל מרכז המועצות פונה לראשי המועצות ולראשי המועצות הדתיות האזוריות:"לפני כחודש פורסם קול קורא על ידי המשרד לשירותי דת, המבקש מהמועצות לפנות בבקשה למינוי רב ישוב.ברצוני להפנות את תשומת לבכם לחלק ב, בו דרושה הסכמתו של ראש המועצה בכתב להשתתפות בעלות משכורת הרב בהיקף של 20% משכרו.במספר פגישות שקיימנו עם השר ועם מנכ"ל המשרד הודענו להם על התנגדותנו המוחלטת לדרישה זו, זאת בנוסף למכתב שנשלח בעבר למשרד.אנו ממליצים שלא לחתום על דרישה זו, שכנראה הינה רק שלב ראשוני בהעברת תקצוב שכרם של המשרתים בקודש ממשרדי הממשלה למועצות האזוריות.בל נתפלא עם בעוד זמן לא רב 20% יהפכו ל- 50% וכן הלאה.מועצה אזורית שמטעמיה היא תחליט על הגשת הבקשה תחתים את הישוב על השתתפותו בכל ההוצאות שיושתו על המועצה".לקריאת המכתב - לחצו כאן