"חשמל במסלול הירוק - אנרגיה מתחדשת תומכת סביבה וטבע" - דו"ח חדש של החברה להגנת הטבע


החברה להגנת הטבע פרסמה את הדו"ח "חשמל במסלול הירוק - אנרגיה מתחדשת תומכת סביבה וטבע", אותו כתבו וערכו דרור בוימל ושירלי חכם יפרח.מהדו"ח עולה כי בשנת 2030 ניתן יהיה להגיע לכדי שליש מייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, בעיקר בהתבסס על גגות סולאריים. הדו"ח אף מציע תכנית פעולה ממשלתית שתאפשר ליישם זאת.לחצו כאן לקריאת הדו"ח המלא