יום עיון בנושא: השלטון המקומי בישראל – מי משרת אותך?


יום העיון, אשר יתקיים באוניברסיטת תל אביב, יעסוק בנושא השירותים לתושב ויתקיים ביום חמישי 14.12.17, בבניין נפתלי, אולם סגל.לחצו כאן לתוכנית יום עיון השלטון המקומי בישראל – מי משרת אותךלהרשמה באוניברסיטת תל אביב -אילת: [email protected]