נדחתה תוכנית לאלפי דירות ליד כפר סבא


תוכנית הוותמ"ל לבניית כ-7,000 יחידות ליד כפר סבא נדחתה בשל התנגדות משרד החקלאות ומרכז המועצות האזוריות מחשש לפגיעה בשטחים חקלאיים מעובדים של מושב צופית שבשולי העיר כפר סבא.במכתב ששלח מרכז המועצות האזוריות במסגרת התנגדותו לתוכנית נכתב:"מרכז המועצות האזוריות, כמו גם המועצות אותן הוא מאגד, מודע למשבר הדיור השורר בארץ, לחשיבות מציאת ויצירת פתרונות לו בהקדם ולמאמצי הממשלה בהקשר זה. עם זאת, מן הראוי שהחלטות הרות גורל לפיתוח שטחים חקלאיים מעובדים של יישובים חקלאיים-כפריים במרחב הכפרי, המהווים חלק מנוף הארץ, ריאות ירוקות ואזורי חיץ לערים שסביבם, ישקלו בכובד ראש על בסיס כל הנתונים הרלוונטיים, לרבות חלופות אחרות, פגיעה בחקלאים המתבססים על שטחים חקלאיים אלה לפרנסתם, שינוי אופיים של היישובים החקלאיים שיוותרו ללא קרקע חקלאית לעיבוד ופגיעה בכושר הייצור וההמצאה החקלאי, שכן את השדה שנבנה, ככל הנראה לא ניתן יהיה להשיב לקדמותו".לחצו לכתבה בנושא בגלובס נדל"ן, 21.11.17לחצו כתבה בנושא בוואלה נדל"ן, 22.11.17