סיכום ישיבת וועדה חקלאית מתאריך 20.11.17


הנושאים המרכזיים שנידונו בישיבה:
  1. נזקי בעלי חיים בחקלאות.
  2. תיקון 27 לחוק המים והקצאת מים לחקלאות.
  3. .תוכניות עבודה.
  4. שונות: אגרות עובדים זרים ומפרטים אחידים.
לקריאת הדו"ח המלא - לחצו כאןלחצו כאן לנושאים לתוכניות עבודה